وبلاگ اختصاصی ماوراءالطبیعه

تابحال با خود اندیشیده‏اید که چرا زندگی بازی بومرنگهاست ؟

در طبیعت قانونی داریم به نام کارما که این قانون قانون عمل و عکس العمل، تابش و بازتابش و علت و معلول است. که بعضی آنرا تناسخ نیز می‏نامند که به نظر من این دو تفاوت زیادی با هم دارند و در زبان لاتین آنرا Karma می‏خوانند.

قانون کارما می‏گوید : هر عملی واکنشی داشته و همچنین هر واکنشی خود واکنشی دیگر به دنبال دارد و این چرخه همیشه تکرار خواهد شد. قانون کارما میگوید شما در هر حال و روزی که باشید، در آسمانها یا در داخل زمین، پشت محکمترین قفلها و یا بر تخت سلطنت، کارمای اعمال شما دیر یا زود، به شما بازمیگردد. منظور اینکه هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی و یا از هر دست بدهی، از همان دست می‏گیری . به طور خلاصه این قانون می گوید :

هر نیتی که میکنید و یا عملی که انجام می دهید دست به دست چرخیده و همانند آن به خودمان باز می‏گردد.

این تصویر کاملا گویای این مطلب است :


کارما به معنای«تاوان» است. بدین معنا که نتیجه ی اعمال نیک و بد فرد در زندگی کنونی و یا زندگی های بعدی وی تاثیر خواهد گذاشت. (تعریف غیر ادیان الهی) کارما از اعتقادات ادیان هند و بودا و ادیان آسیای جنوب شرقی است.

و اعتقاد دین بودا و هندو در مورد قانون کارما : حیات آیندة هر جانداری بر حسب قانون کارما معیّن می شود و به موجب آن کردار، گفتار یا پندار هر فرد، موجب نتایج و سبب اموری است که سرنوشت حیات بعدی او را مشخص می کند. منظور از حیات بعدی این است که انسان پس از مرگ روحش وارد بدنی دیگر شده و در آن بدن مجددا شروع به زندگی می کند که کارما و عکس العمل اعمال آن انسان به این انسان بازخورد می یابد و در پیکر جدید متجلی می شود.بعضی افراد هم که فقط معتقدند کارما در بعضی رفتار ما نمایان می شود چنین می گویند : اعمال فعلی اطرافیان ما، تاثیر و اثر اعمال قبلی خود ماست .

اگر ما حق کسی را پایمال می‏کنیم، اگر دل کسی را می‏شکنیم، اگر با صدای بوق اتومبیل خود در ساعت ۱۲ شب دیگران را می‏آزاریم، اگر پشت سر کسی غیبت می‏کنیم و یا حتی اگر خوبی می‏کنیم، دست افتاده‏ای را می‏گیریم، دل ناشادی را شاد می‏نماییم و یا کیسۀ سنگین برنج را از دست پیرزنی می‏گیریم، منتظر عین عمل یا شکل تغییر یافتۀ آن باشیم که شخصی دیگر در حق ما انجام خواهد داد.


تصویر زیر را نیز دقت نمایید :

این قانون دقیقا بیان می‏نماید که هر نیت و فکری که داریم و هر عملی که انجام می دهیم، باعث تابش انرژیی به جهان هستی می شود که پس از مدتی (دیر یا زود) به خود ما بازمیگردد و در واقع ما باعث جذب آن فکر و یا عمل می شویم و آنچه امروز از خوب و بد به سرمان می آید، نتیجه نیات و اعمال خوب و بد قبلی ماست. (کمی شبیه قانون جذب است ولی تفاوت دارد)

عمل ما دقیقا مانند یک بومرنگ عمل کرده و به سوی خودمان با شدتی بیشتر بازمی‏گردد. با این اوصاف این جمله که می‏گوییم زندگی بازی بومرنگهاست، کمی روشنتر می‏شود و باید توجه داشته باشیم که بومرنگ خود را به هر طرف پرتاب کنیم باز هم به سمت خودمان باز میگردد.


مکن کاري که بر پا سنگت آيد

جهان با اين فراخي تنگت آيد

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

تو را از نامه خواندن ننگت آيد

از مرد دانا پرسيدم اسم اين عمل و عکس العمل و يا به مصداق شعر :

از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم برويد جو ز جو

را چه مي گويند ؟

گفت: اصطلاحا به آن کارما مي گويند !.

گفتم: اين کارما براي زندگي آينده ما چگونه عمل مي‌کند؟

گفت: وقتي ما اين بدن جسمي را ترک مي‌کنيم، تمام حوادث خوب و بد زندگيمان بصورت يک فيلم از جلوي ما مي‌گذرد. لذا سعي مي‌کنيم در زندگي آتي طوري ترتيب دهيم که بتوانيم آن اشتباهات را جبران کرده متعادل شده و در مراحل تکامل به جلو برويم. در حقيقت هر کار منفي و بدي که انجام مي‌دهيم که ضرراش به خود ما و ديگران برسد، يک اشتباه محسوب مي‌شود. در اصطلاح عوام و اديان به آن "گناه" مي‌گويند. هر اشتباهي مثل يک درس مي‌ماند، بايد آن را ياد گرفت، جبران کرد و تکرار نکرد. اگر ياد گرفتيم و اشتباهات خود را جبران کرديم ديگر آن اشتباه و يا درس را تکرار نکرديم، يک مرحله بالا مي‌رويم. ولي اگر آن درس را فرا نگرفتيم و دوباره تکرار کرديم، عکس العمل آن هر بار شديدتر و شديدتر به ما و يا خانواده ما بر مي‌گردد تا اينکه متوجه اشتباهات خود شويم و از تکرار آن جلوگيري کرده و با انجام اعمال نيک و خيرخواهانه تعادل از دست رفته را بدست آوريم. ساير موجودات فورا از اشتباهات خود پند مي‌گيرند . مثلا اگر دانه سمي به آنها بدهيد و يکي از آنها تلف شود ، ديگران از آن دانه‌ها حذر مي‌کنند. اگر حيواني در دامي بيفتد ديگران سعي مي‌کنند به آن دام نزديک نشوند. اگر حيوانات به آساني تشخيص دهند که در شرايطي، جانشان در خطر است، سعی می‌کنند در آن شرایط قرار نگیرند.

ولی بشر اشتباهات خود را دوباره تکرار می‌کند و از عکس العملی که این اشتباهات در دیگران ایجاد کرده سر مشق نمی‌گیرد. بعضی انسانها هستند که کارهای منفی و اشتباه خود را مرتبا تکرار می‌کنند و زندگی‌شان یک سری فاجعه، بیماری، فلاکت و بدبختی است.

گفتم مادرم می‌گفت: یک فرشته روی شانه چپ و یکی روی شانه راست هر کسی نشسته و کارهای خوب و بد ما را ضبط می‌کند. ممکن است در این مورد توضیح دهید؟ !!

گفت در کائنات سیستمی است که تمام انعکاسات و نوسانات اعمال منفی و مثبت را ضبط می‌کند. در حقیقت تمام اعمالی که انجام می‌شود امواج انرژی چه مثبت و چه منفی ایجاد می‌کند و این امواج با سیستم بسیار پیچیده‌ای ضبط می‌شود. چون این مطلب خیلی غامض و پیچیده است و ذهن افراد عادی نمی‌تواند آنرا درک و قبول کند لذا آن را به خداوند و خشم و غضب و انتقام او نسبت می‌دهند و یا فرشتگان او را مسئول می‌دانند فقط بطور خلاصه باید بگویم که اتم‌هایی در بدن احساسی – بدن ذهنی و بدن جسمی و بدن اتریک انسان وجود دارد بنام اتم‌های دائمی که عمل ضبط امواج را بعهده دارند. بر این اساس هر عملی را عکس العملی خواهد بود مساوی و در جهت عکس و نتیجه این کار تعادل است.

گفتم: پس مسئله تنبیه و انتقام الهی در کار نیست فقط مسئله تعادل انرژی است!!

گفت: خوب فهمیدی، همانطور که می‌دانی، خداوند نور و عشق خالص و مطلق است چنانچه می‌گوئیم "بنام خداوند بخشنده مهربان" لذا احساسات منفی مثل انتقام، خشم، تلافی جوئی و تنبیه در ذات پاکش وجود ندارد. لطف و محبت و پشتیبانی او شامل حال تمام بندگان و موجودات عالم می‌شود. هر چه بر سر ما می‌آید از دست خودمان است. 

پرسیدم: آیا می‌توان به نحوی از این قانون که کارما نام دارد سرپیچی کرد؟ 

گفت: به هیچ وجه من الوجود.

پرسیدم: آیا می‌توان در همین زندگی اشتباهات خود را جبران کرده و بحال تعادل درآئیم؟

جواب داد: البته که می‌توانی، با خدمت به مردم، کمک به مستمندان، دستگیری از بینوایان و محتاجان کم‌کم می‌توانید کارهای منفی و اشتباهات خود را خنثی کرده و پاک کنید، ولی باید مواظب باشید اشتباه دیگری نکنید.

عبادت به جز خدمت خلق نیست

به تسبیح و سجاده و دلق نیست

نکته آنست که شما با زندگی خود هر کاری که دلتان بخواهد می‌توانید انجام دهید و هیچ عکس العملی منفی ایجاد نمی‌شود منوط به اینکه آزار شما به هیچ موجودی نرسد. 

بنابراین اگر انسانی زرنگ و باهوش و با ادراک باشد، سعی می‌کند با راستی و درستی مطلق زندگی کند و آزارش به هیچ‌وجه به موجودی نرسد و فقط در راه خدمت خود، خانواده خود و خلق قدم بردارد.

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

پرسیدم: آیا سخن و حرف هم کارما دارد ؟

گفت : البته که دارد. ممکن است یک انسانی شایعه‌ای بسازد که ضربه شدیدی به زندگی دیگری بزند. همچنین اهانت، فحش، دروغ و افترا و غیره ... همگی کارمای منفی ایجاد می‌کند. بعضی از "عرفا" معتقدند که غیبت کردن، افترا و شایعه سازی، گناهش از ده مرتبه زنای محسنه بدتر است. 

پرسیدم: فکر کردن چطور آنهم عکس العمل دارد ؟

گفت: تمام اعمال انسان از فکر شروع می‌شود. اگر کسی فکر سالم و مثبت داشته باشد نمی‌تواند مردم آزاری کند. هر فکر اشتباهی مثل یک موج منفی در زندگی شما ثبت می شود و عکس العملی به وجود می‌آورد و این عکس العمل نسبت به ضعف و شدت آن فکر و آیا قصد انجام آن وجود دارد یا نه به وجود می‌آید. بنابراین بهترین کار آنست که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را سر مشق زندگی خود قرار داده و جز کارهای مثبت و خدمت به همنوعان فکر و عمل دیگری انجام ندهیم.

اگر انسانی بدین ترتیب زندگی خود را ترتیب دهد نه تنها گرفتاری و بدبختی در زندگی او داخل نخواهد شد بلکه زندگیش پر از خوشی، سعادت، احترام، سلامتی و موفقیت خواهد بود. 

گفتم: پس از این راه هم می‌توان به تکامل و عشق و نور رسید ؟

گفت: بله این هم یکی از راههای به تکامل رسیدن است ...طریقت 

ما نگوئیم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آنست که مطلق نکنیم

گر بدی گفت حسود و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم


کارما چیست؟  


کارما يا کارمه برگرفته از واژه سانسکريت کارما می‌باشد ؛ به معناي ((متعادل كردن)). همچنين مي‌توان آن را چنين معني كرد كه: هر عملي، عكس‌العملي در پي دارد. اين مفهوم به اصل علت و معلول مربوط است. اگر به كسي بدي كني انرژي آن بايد متعادل شود. اين را مي‌توان چنين معني كرد كه آن شخص زماني ديگر رفتاري مشابه آن با شما خواهد داشت، يا اين كه زماني پيامدهاي اعمالتان را درك خواهيد كرد و تصميم خواهيد گرفت كه نگرش و رفتارتان را عوض كنيد. زماني كه به درك فكر يا عمل‌تان نايل شويد مقداري از نيروي كارمايي آزاد مي‌گردد. معمولاً با انجام عملي كه اشتباهتان را اصلاح نمايد خودتان را به قدر كافي تغيير خواهيد داد تا اينكه ديگر در زير بار عقوبت كارمايي نباشيد.

بعنوان مثال اگر فردي منفي و رياكار بوده‌ايد و بعداً خود را اصلاح نموده‌ايد، احتمال دارد خطايتان كاملاً پاك شود؛ يعني آن را متعادل نموده‌ايد.

اگر چه كارما به معني متعادل كردن است اما اغلب آن را به معني پرداختن هزينه‌اي براي اعمال بد مي‌دانند. ممكن است معناي كارماي خوب اشتباه فهميده شود؛ اما بنظر مي‌رسد كه انجام اعمال خوب به منظور كسب كارماي خوب نتيجه‌اي عالي دارد. اما با اين وجود اگر شخصي به اين موضوع وابسته شود ممكن است كارماي خوب در زمان‌هاي نامناسب و به طرزي عجيب به سراغش بيايد.

كارماي بد را مي‌توانيم فقدان رشد و درك بشماريم كه فقط ضربات سخت اتفاقات نامطلوب مي‌توانند موجب آن شوند. به عنوان مثال رفتار ظالمانه داشتن با ديگران مي‌تواند باعث شود كه بعداً در زمان ديگري خودمان رفتار ظالمانه‌اي را تحمل نماييم كه نتيجه آن، توجه و محبت نسبت به ديگران خواهد بود. اگر واقعا از زاويه‌‌ي گسترده‌تري نگاه كنيم، شايد چيزي بنام ((كارماي بد)) وجود نداشته باشد. مي‌توان آن را به عنوان فرصتي در نظر آورد كه به ما كمك مي‌كند رشد كنيم و راهي براي بهتر بودن را درك نماييم. كارماي خوب مي‌تواند تنها چيز ساده‌اي در رديف آرامش فوق‌العاده و عشق باشدكه به دست مي‌آيد؛ كه عشق غير شرطي و ارائه خدمت عاشقانه وداوطلبانه به ديگران موجب آن بوده است.

كارما ممكن است بصورت عشق، نفرت، طمع يا ديگر احساسات و تمايلات بروز كند. اين پديده بصورت انرژي تظاهر پيدا مي‌كند. كه ميبايستي متعادل گردد. زماني كه خود را دچار احساس خاصي، نظير عشق يا نفرت مي‌يابيد، ممكن است بخواهيد از منشاء آن اطلاع پيدا كنيد.

پس از آن كه كسي از نوع كارماي وراي يك موقعيت مطلع مي‌شود، مقدار زيادي از قدرت كارما آزاد مي‌شود و فرد چندان در سيطره آن باقي نمي‌ماند. گاهي اوقات علت كارمايي مخفي و پوشيده مي‌ماند تا زماني كه شخص به قدر كافي تجربه بيندوزد تا رشد مطلوب حاصل شود.

تمام اتفاقاتي كه براي افراد حادث مي‌شوند ناشي از كارما نيستند. بسياري از اوقات اتفاقي از طريق ايعاد ژنتيكي عمل مي‌كند كه يا موجب رشد شخص و يا موجب رشد ديگران مي‌شود.


کارمای شخصی  

چند نمونه کارمای شخصی عبارتند از:

دوست داشتن یک نفر و کنار گذاشتن دیگران. اگر در زندگی‌تان یک نفر را به قیمت کنار گذاشتن دیگران دوست داشته‌اید، زمانی خواهد رسید که یک ارتباط جدید با یک فرد محبوب قطع خواهد شد به طوری که شما را به سوی دیگران بکشاند.کارمای شخصی: این کارما ناشی از کارهایی است که فرد انجام داده یا انجام نداده است و بنابراین منحصرا خود مسئول آن می‌باشد. ممکن است این کارما در طول چند زندگی متعدد ایجاد شده باشد.

کارمای ارتباط: این کارما عبارت است از وجود همکاری یا عدم همکاری بین دو یا چند شخص که عدم تعادل به بار می‌آورد.

کارمای ژنتیک: این مجموع برآیند کارمای حل نشده موجود در ساختار سلولی شما است که از نیاکانتان در شما قرار داده شده است.

کارمای گروهی: این کارما می‌تواند سیاسی، مذهبی، نژادی، اجتماعی یا به شکلی جز این باشد. عمل کردن و عمل نکردن بر تمام اعضای این گروه‌ها اثر می‌گذارد، خواه آنان به قصد خود داخل شده باشند یا خیر. زمانی که شما عضو گروهی بوده‌اید که کارمایی را ایجاد کرده است، تا زمانی که کارما تصفیه شود شما با آن گروه مرتبط خواهید بود. می‌توانید خودتان به تنهایی آن را انجام دهید، اما این عمل مشکل است.

کارمایی که به جای دیگران تحمل می‌کنیم: این حالت عبارت است از به دوش کشیدن مسئولیت‌ها یا رشد کس دیگر که فرصتی برای آن فرد هستند تا کارمایش را تصفیه نماید.

برابری: سعی کنید با کسی برخورد تحقیر آمیز نداشته باشید وگرنه لازم خواهد بود که همانند یک فرد هم شان برابر با خودتان با افراد رفتار نمایید. ممکن است این اتفاق چنین باشد که اول بیاموزید و بفهمید که باید به افراد احترام بگذارید و سپس قبول کنید که آنها هم شان و برابر شما هستند.

مانع دیگران شدن: اگر با توسل به حسادت، خساست یا نظایر آن سعی کنید کس دیگری را از رشد بازدارید، از رشد خودتان نیز جلوگیری کرده‌اید. اگر به چیزی که باید به آنها بدهید سرباز بزنید باز هم برای خودتان مانع ایجاد کرده‌اید. پدیده رشد به طور جمعی و مشترک اتفاق می‌افتد.

مبادله انرژی: انسان باید نسبت به دیگران قدرشناس باشد و از بازگرداندن انرژی به کسی که به او انرژی داده است روگردان نباشد، خواه این بازگرداندن به صورت عشق باشد یا پول یا به اشکال دیگر. اگر در پی آن باشید که چیزی را بدون دادن چیز دیگری بگیرید به زودی در خواهید یافت که در عین حال که چیزی از دست می‌دهید هیچ چیز دریافت نخواهید کرد. اگر چیزی را با توقع بازگشت بدهید مطابق تصور شما اتفاق نخواهد افتد. اگر انتظار دریافت چیز معینی را داشته باشید مطمئنا مطابق انتظار خودتان چیزی دریافت نخواهید کرد. چنین توقعاتی انرژی را منحرف می‌کند و واکنش آن را تغییر می‌دهد و ممکن است حتی عکس شود.

ترجیح درانتخاب محل: زندگی های قبلی شما می‌توانند باعث شوند تا شما نوع خاصی از موطن یا منطقه را برای زندگی انتخاب کنید که شبیه به محل زندگی شما در زندگی پیشینتان باشد. ممکن است که در آن ناحیه احساس شادی بیشتر یا نزدیکی به خداوند می‌کرده‌اید و بخواهید آن انرژی را دوباره ایجاد نمایید.


چگونه کارما رابهبود بخشیم؟ 

۱- می توان با پناه بردن به لطف خدا حوادث بدی که مقدر است به زندگی ما وارد آیدتا حدقابل ملاحظه ای کاهش داد.
۲- خدمت غیر خودخواهانه به همنوع و انجام گیا های مخصوص (پوجا-یاگیا-هما) را در این مواردتوصیه می شود.
۳- شادی که درزندگی دیگران ایجاد می نماییم و این شادی را به طور غیرمستقیم در کل آفرینش ایجاد کرده ایم و موجب درخشندگی اورای خودمان خواهد شد.
۴- جسم -ذهن و روح بر اثر انجام مدیتیشن هماهنگ وتصفیه می شود.
۵- اخلاص -عبادت -تکرار مانترا وانجام پوجا-یاگیا وهما موجب بهبود کارما وپیشگیری ویا به حداقل رساندن عواقب نامطلوب مربوط به کارما های گذشته میشود.

به کمک دانش ستاره شناسی وبا استفاده از تاریخ تولد(سال-ماه-روز-ساعت-دقیقه ولحظه تولد)ومحل تولد-چارت ستاره شناسی فردرا تهیه می کنندوافرادی که تخصص لازم دراین زمینه را دارند مدعی هستندکه می توانند چارت را بررسی نمایندواتفاقات گشته وحال وآینده را پیش بینی نمایند.


منابع:

http://www.soluk-reiki.com

http://reiki-pro2.mihanblog.com

http://www.pourali.net


+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 2:20  توسط  میلاد   |